Oud En Nieuw Feest Met Live Muziek  thumbnail

Oud En Nieuw Feest Met Live Muziek

Published May 05, 24
7 min read


contact leggen met betrokken personen of instanties 2. gemaakte afspraken en gegevens vastleggen 3. medewerkers zowel op papier als digitaal inroosteren 4. feest dj. offertes van aanbieders met elkaar vergelijken en een beargumenteerde keuze maken 5. de kosten en de verwachte opbrengsten kunnen berekenen van de organisatie en uitvoering van een activiteit 6

eenvoudige plattegronden waar een activiteit plaatsvindt lezen 8. een plattegrond maken, aanpassen en/of indelen 9. een routing plannen 10. nutsvoorzieningen aanvragen en offerten vergelijken 11. een bestellijst opstellen met alle benodigde materialen, middelen en prijzen' u d EKBGLKBGL12. de benodigde materialen, middelen en medewerkers vergelijken met de aanwezige materialen, middelen en medewerkers en hier conclusies uit trekkenKBGL13.

een vergunning aanvragen en de vereiste formulieren invullen 15 (feest dj). de taken van hulpdiensten benoemen en inzetten. 5. Je hebt gelezen wat je moet kunnen als je evenementen wilt voorbereiden. a. Welk leerdoel lijkt jou het leukst om aan te werken? En waarom?o cb. Welk leerdoel lijkt jou het minst leuk om aan te werken? En waarom?6

Je moet goed kunnen organiseren als je een evenement gaat voorbereiden. a. Geef een voorbeeld van een situatie waarin jij goed kon organiseren.b. Vind je het gemakkelijk om contacten te leggen met andere partijen? Ja / nee c. Zo ja, geef een voorbeeld waaruit blijkt dat je gemakkelijk contact legt. feest dj.f it e8

Vrijgezellen Feest Amsterdam

Taak 3 Taken plannen' u d Ec A9. feest dj. Bekijk Taak 4 tot en met 12. En bekijk het schema hierna. a. Maak een planning voor de taken die je gaat doen. Zet de datum en het lesuur in kolom 4. b. Zoek in de taken naar de opdrachten met

Overleg met je docent: • op welke momenten jij de antwoorden van de gemaakte opdrachten gaat nakijken • op welke momenten je docent jouw werk zal beoordelen. d. Heb je een taak af? Zet een ✓ in kolom 5. Zet een − als je een taak niet kon doen. Als je Taak 1, 2 en 3 gedaan hebt, kun je deze nu afvinken (feest dj).ir g y p1

Onderwerp 1Kennismaken met het voorbereiden van evenementen25De leerdoelen bij Deel B15Taken plannen104Het game-evenement: aanbieders zoeken en afspraken maken605Het game-evenement: een begroting opstellen806Het game-evenement: de ruimten indelen707Het game-evenement: een routing maken70o c 2 3KB44GL3. Richttijd in 4. Datum en lesuur minutenEen evenement organiseren5. Af 6. Paraaf docentDeel B Het voorbereiden van een evenement 1.

Onderwerp3. Richttijd in 4. Datum en lesuur minuten8Het game-evenement: een bestellijst maken809Het game-evenement: vergunningen aanvragen8010Het game-evenement: de taken van de hulpdiensten inventariseren6011Terugkijken en verder kijken3012Voorbereiden op de toets20Aan de slag' u d E5. feest dj. Af 6. Paraaf docentf it ec AEvenementenbureau Futura organiseert allerlei verschillende evenementen en activiteiten. Futura heeft veel ervaring met evenementen op het gebied van IT en Multimedia

Ook organiseren ze vaak beurzen voor dit soort producten. De eigenaars van Futura zijn broer en zus Wilson en Joyce Blijtschap. Sinds drie maanden werk je bij Futura. Je helpt Merel, Mees, Badi en Jacqueline met allerlei klusjes - feest dj.t hir g y po cJe gaat Badi helpen met het voorbereiden van een game festival

Feest 60 Jaar Man

Bezoekers kunnen de games spelen. Verder is er veel informatie over nieuwe games. En over games die nog in ontwikkeling zijn. Daarnaast zijn er ook buitenactiviteiten zoals games in het echt naspelen. Het game festival duurt ĂŠĂŠn dag en vindt plaats op 21 mei van 10.00 uur tot 21.00 uur.

Er worden zo’n 25.000 bezoekers verwacht. Een evenement organiseren45Deel B Het voorbereiden van een evenementTaak 4 Het game-evenement: aanbieders zoeken en afspraken maken VOORBEREIDEN 10. Futura is een bedrijf dat evenementen organiseert. feest dj. Wie is de eigenaar van Futura? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn.t h' u d E11. In welke soort evenementen is Futura gespecialiseerd? sportevenementen IT- en multimedia-evenementen kunstevenementen grote feestenir g y p12

a. Wanneer vindt het game festival plaats?o cb. Waar vindt het game festival plaats?c. Hoeveel bezoekers worden er verwacht?d. Noteer twee dingen die bezoekers kunnen verwachten op het festival. BRON46Je kunt Tekstbron 3.2. Een logo ontwerpen gebruiken. Een evenement organiserenc Af it eDeel B Het voorbereiden van een evenement 13.

. Bedenk een naam voor het game festival.b. Maak een logo voor het game festival. Dit mag op papier of op de computer. De naam van het game festival moet terugkomen in het logo. feest dj.' u d Ef it ec ABRON Lees ’Hoe zoek je een aanbieder?’ en ’Afspraken maken ’uit Tekstbron 1.12 Aanbieders

Doeken Huren Voor Feest

Veel dingen zal hij zelf regelen. Hij vraagt jou het volgende te doen: • aanbieders zoeken die hun nieuwste games willen laten zien op het game festival. En hier contact mee leggen en afspraken mee maken (feest dj). • aanbieders zoeken die eten en drinken op het game festival willen verzorgen. En hier contact mee leggen en afspraken mee makenEn hier contact mee leggen en afspraken mee maken.ir g y po cBadi vertelt je dat je in de map op kantoor de gegevens vindt van verschillende cateraars met wie Futura vaker heeft samengewerkt (feest dj). Een evenement organiseren47Deel B Het voorbereiden van een evenement 14. Je moet dus verschillende aanbieders zoeken, daarmee contact leggen en afspraken vastleggen

En hoeveel dat kost. Je kunt die offertes dan met elkaar vergelijken. BRON Lees Tekstbron 1.13 Offertes aanvragen. Maak daarna opdracht 15. GLt h15. Stel, je vraagt offertes aan bij drie bedrijven. Afzetpaal. a. Ben je nu verplicht om bij deze drie bedrijven te kopen? Ja / nee, wantir g y pb

    1. 3.o cc. Wat betekent ‘verzending onder rembours’?d. Omcirkel het goede woord. 1. De geldigheidsduur van een offerte is drie weken. 2. Binnen deze drie weken mag de aanbieder zijn prijzen wel/niet aanpassen. 3. Na deze drie weken is de offerte wel/niet meer geldig. 4. In een vrijblijvende offerte staat wel/geen geldigheidstermijn.

Slotnummer Bruiloft Feest

Bij een vrijblijvende offerte mag de aanbieder de prijzen wel/niet aanpassen - feest dj. Badi vraagt je om medewerkers in te roosteren voor het game festival. BRON Lees Tekstbron 1.14 Medewerkers inroosteren. Maak daarna opdracht 16 en 17.48Een evenement organiserenDeel B Het voorbereiden van een evenement 16. Medewerkers inroosteren betekent dat je ervoor zorgt dat de juiste medewerker op de juiste dag op het juiste tijdstip en op de juiste plek aanwezig is om te werken

Met welke drie zaken houd je rekening bij het inroosteren van medewerkers? 1. 2. 3.f it eb. Zet de stappen voor het inroosteren van medewerkers in de juiste volgorde: 1. Maak een effectief rooster. 2. Maak een overzicht van de beschikbaarheid van alle medewerkers. 3. Maak een anoniem rooster.c ABRON Bekijk het Formulier Werkrooster Congres e-health.

Vul het werkrooster in. Werkrooster congres E-health WanneerWieVrijdag 22 september van 10.00 tot 18.00Opbouwent hir g y pVrijdagavond 22 september van 18.00 tot 22.00o cZaterdag 23 september van 10 - feest dj.00 tot 19.00' u d E WatOpbouwen Opbouwen Opbouwen Opbouwen Opbouwen Opbouwen Opbouwen Zorgen dat alles goed loopt en problemen oplossen Zorgen dat alles goed loopt en problemen oplossenEen evenement organiseren49Deel B Het voorbereiden van een evenement WanneerWieWatZaterdagavond/nacht van 19.00 tot 02.00Afbouwen Afbouwenf it eAfbouwen AfbouwenUITVOEREN BRON Bekijk de Website Dutch Game Garden

Kies twee cateraars uit die je geschikt lijken voor de catering van het game festival. Schrijf de gegevens van de cateraars op. 1.2.o c20. a. Zoek op internet twee acteurs die kunnen meedoen met de games die in het echt gespeeld worden op het game festival. Welke twee heb je uitgekozen? 1.

Hawai Feest

Schrijf de contactgegevens van beide acteurs op. Acteur 1Acteur 2t hir g y p' u d Ef it ec A21 (feest dj). Je hebt een cateraar uitgekozen met wie je wilt samenwerken op het game festival - afzetpaaltjes met lint. Je maakt afspraken met de cateraar en legt deze vast. a. Maak tweetallen en bepaal samen wie leerling 1 en wie leerling 2 is• Leerling 2 is de cateraar. BRON Bekijk het Observatieformulier In gesprek met de cateraar. feest dj.o c52Een evenement organiserenDeel B Het voorbereiden van een evenement b. Lees de tekst van jouw rol goed door. Rol medewerker evenementenbureau Futura Je wilt dat de cateraar tijdens het game-evenement, dus op 21 mei van 10.00 uur ’s ochtends tot 21.00 uur ’s avonds vijf barretjes neerzet waar de bezoekers drinken kunnen kopen en drie eetbarretjes heeft waarvan eentje met broodjes, eentje met snacks zoals patat en kroketten en eentje met ijs

Latest Posts

De Feest

Published May 07, 24
6 min read

Feest Kleding Heren

Published May 06, 24
4 min read

Oud En Nieuw Feest Met Live Muziek

Published May 05, 24
7 min read